Adnoddau Addysgol

Croeso i Adran Adnoddau Addysgol Botwm y Byd

Ieithoedd Modern

Yn dilyn darllediadau’r Byd Bach sy’n ymwneud â gwledydd lle siaredir Sbaeneg, Almaeneg a Ffrangeg, bydd arbenigwyr pwnc yn creu adnoddau addysgol i ymestyn a hyrwyddo gafael defnyddwyr ar yr amrywiol ieithoedd tramor.

Drwy gyfres o ymarferion rhyngweithiol, taflenni gwaith traddodiadol a rhestrau geirfa, bydd modd i’r defnyddwyr gyfoethogi eu gallu i ddeall a siarad yr iaith darged ac ar yr un pryd ystwytho eu gallu i drosi rhwng yr iaith honno a’r Gymraeg.

Set o Gweithgareddau 1

Set o Gweithgareddau 2

Gyrfaoedd mewn Ieithoedd

Cyflwyniad Ellie Jones, Llwybrau at Ieithoedd Cymru

Trafodaeth radio ar ‘Yrfaoedd mewn Ieithoedd’

Gwleidyddiaeth

Yn yr adran hon, bydd arbenigwyr pwnc yn defnyddio cynnwys Pedwar Ban a Byd Bach i ddarparu adnoddau addysgol fydd yn hyrwyddo gwell dealltwriaeth o faterion rhyngwladol.

Lawrlwythwch Dogfen Ystadegau Iaith

Cyfryngau

Yn yr adran hon bydd arbenigwyr pwnc yn cyflwyno adnoddau addysgol yn seiliedig ar y profiadau ymarferol a ddaw yn sgil creu darllediadau Pedwar Ban a Byd Bach – cyfarwyddo, dethol a dewis deunydd, cynhyrchu, golygu, cyflwyno ayb.