Darllediadau

Byd Bach Sbaen

12-08-2014
h
D
Logo-Sbaen-edges

Mae’r gyfres ‘Byd Bach’ yn darlledu adroddiadau byr am newyddion y byd. Yn yr adran hon, cewch glywed crynodeb o’r newyddion drwy lygad rhai o bapurau newydd y byd. Cliciwch ‘Chwarae Sain’ i wrando yn unig. Cliciwch ‘Chwarae Fideo’ i wylio’r adroddiad ar ffurf fideo. Cliciwch ‘Lawrlwytho PDF’ i ddarllen yr adroddiad. Gwelir amserlen y more »


Byd Bach y Weriniaeth Tsiec

14-07-2014
1
h
D
Logo-Gweriniaeth-Siec

Mae Hynek Janoušek yn gwneud gradd mewn Astudiaethau Celtaidd yn Aberystwyth ac yn cyfieithu o ieithoedd Celtaidd, hen a modern. Cyhoeddodd gyfieithiad Tsieceg o Ystorya Trystan, trosiadau o gerddi o’r casgliad Llofruddiaeth gan Gwyneth Lewis ac o’r stori fer ‘Te gyda’r Frenhines’ gan Mihangel Morgan. Bydd ei gyfieithiadau o straeon byrion Gwyddeleg yn rhan o more »Pedwar Ban 11

24-06-2014
PEDWARBAN

Dyddiad Recordio: 19.06.14 Cyflwynydd: Dylan Iorwerth Cyfranwyr: Ned Thomas, Elisa Haf, Diarmait MacGiolla Chriost. Cynhyrchydd: Elin Morse, Adran Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth. Clip 1 – Diffinio Mudiadau Cymdeithasol Nid yw eich porwr yn cefnogi elfen sain Clip 2 – Trais, Moesoldeb a Mudiadau Cymdeithasol Nid yw eich porwr yn cefnogi elfen sain Clip 3 – Gwahaniaeth rhwng more »


Byd Bach Colombia

19-06-2014
1
h
D
Logo-Colombia

Cafodd Terence Barry ei eni ym Merthyr Tudful a graddiodd yn y Gymraeg o Brifysgol Abertawe yn 1984.  Cwblhaodd MSc Econ mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2004 ac mae e’n fyfyriwr PhD yn y brifysgol honno ar hyn o bryd, wedi ei noddi gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bu Terry’n gweithio dramor am more »


Byd Bach Pwyl

29-05-2014
1
h
D
Logo-poland-edges

Gannwyd Ania Rolewska yng Ngwlad Pwyl yn 1987, ond ers 2007 mae hi wedi body n byw yn Aberystwyth. Graddiodd o Brifysgol Aberystwyth mewn astudiaethau Celtaidd , ac mae hi wrthi’n gwneud gradd M.A. mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol. Mae ei diddordebau academaidd yn cynnwys ieithoedd, ieithyddiaeth, cymdeithaseg diwylliannau lleiafrifol a hanes ysgolheigaidd.  Mae hi’n mwynhau gweithgareddau more »


Byd Bach Ffrainc

27-05-2014
1
h
D
Logo-Ffrainc-edges

Mae Mirain Sara Lewis yn 20 mlwydd oed, ac yn dod o Gwm Gwendraeth yn wreiddiol. Ar ôl mynychu Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, mae hi nawr yn astudio Ffrangeg ac Astudiaethau Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth. Ar hyn o bryd, mae hi’n gweithio fel cynorthwyydd iaith mewn ysgol uwchradd yn y Midi-Pyrénées, De more »


Pedwar Ban 10

01-05-2014
PEDWARBAN

  Cyflwynydd: Dylan Iorwerth Cyfranwyr: Brieg Powel, Marion Loeffler, Anwen Elias, Terry Barry. Cynhyrchydd: Elin Morse, Adran Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth.   Clip 1 Nid yw eich porwr yn cefnogi elfen sain Clip 2 Nid yw eich porwr yn cefnogi elfen sain Clip 3 Nid yw eich porwr yn cefnogi elfen sain


Pwyl 2

03-04-2014
1
D
Logo-poland-edges

Rhydian Jones Cafodd ei eni a’i fagu yng Nghaerfyrddin a graddiodd yn y Gymraeg a Hanes Cymru ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth. Treuliodd bedair blynedd yn diwtor Cymraeg a Saesneg ym Mhrifysgol Gatholig Lublin yn nwyrain Gwlad Pwyl ac mae yn ôl yn byw ac yn gweithio yng Nghaerfyrddin nawr. Justyna Kmieć  Daw hi’n wreiddiol o Ostrowiec Świętokrzyski more »


Byd Bach Sbaen

27-03-2014
1
h
D
Logo-Sbaen-edges

Cafodd Siôn Acciaioli ei eni yng Nghaerdydd ond treuliodd rhan fwyaf o’i fagwraeth yn nhre Caerfyrddin.  Mae’n gyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin.  Graddiodd Siôn yn 2013 o Brifysgol Caerdydd gyda gradd gydag anrhydedd mewn Eidaleg a Sbaeneg.  Mae Siôn bellach yn hyfforddi i fod yn athro ieithoedd tramor modern ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.   more »Byd Bach
Pedwar Ban