Darllediadau

Pedwar Ban 9

26-03-2014
PEDWARBAN

Dyddiad recordio: 26.3.14 Cyflwynydd: Dylan Iorwerth Cyfranwyr: Robat Powell / Rhidian Jones / Sophie Smith / Myfanwy Jones Cynhyrchydd: Non Vaughan Williams, Prifysgol Abertawe. Technegydd: Geraint Griffiths, Prifysgol Abertawe. Clip 1: Ukraine, Crimea a Rwsia Nid yw eich porwr yn cefnogi elfen sain Clip 2: Yr awyren goll, etholiadau yn Ffrainc, etholiadau Ewrop, protestiadau yn more »


Almaen 5

20-03-2014
1
h
D
Logo-Almaen-edges

Amserlen Byd Bach yr Almaen Myfanwy Jones, Mawrth 2014.  0:00 Cyflwyniad 0:57 Y Krim Kris – y Sefyllfa yn Crimea 3:55 Yr awyren goll o Malaysia 4:48 Carchar i Uli Hoeness 05:35 Lleiafswm cyflog yn yr Almaen


Ffindir

13-03-2014
1
h
D
Logo-Ffindir

Amserlen Byd Bach Ffindir, Edith Grüber Argyfwng yn Wcráin: 0:00 Ymweliad Angela Merkel ym Mhrydain: 3:50 Plant y Ffindir ddim yn symud yn ddigon: 7:37.


Pedwar Ban 8

03-03-2014
PEDWARBAN

Astudiodd Elin Morse ffilm yn yr European Film College yn Nenmarc a hefyd yn yr Asian Academy of Film and Television yn Delhi Newydd, India. Mae wedi gweithio am gyfnod ar raglenni materion cyfoes y BBC ac ar Radio Cymru, ac yn ddiweddar mae hi wedi bod yn gweithio fel Cynhyrchydd/Cyfarwyddwr ar ei liwt ei more »


Wcrain

25-02-2014
1
h
D
Logo-Wcrain

Byd Bach Wcrain Amserlen Byd Bach yr Wcráin, Ned Thomas 0:20 Cyflwyniad cyffredinol 1:00 Cyflwyniad i’r papurau newydd 2:05 Agweddau tuag at y sefyllfa yn yr Wcráin 3:55 Agwedd Rwsiaid tuag at yr Wcrain 5:50 Darllen rhwng y llinellau 6:27 Yr elyniaeth rhwng Rwsia a Siorsia 7:11 y Crimea 8:44 Crefydd 10:20 Dathlu buddugoliaeth Rwsia more »


Ffrainc

21-02-2014
1
h
D
Logo-Ffrainc-edges

Ganwyd a magwyd Manon Mathias yng Nghaerdydd, a bu’n ddisgybl yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf.  Aeth i Goleg Y Drindod Rhydychen yn 2002 i astudio Ffrangeg ac Almaeneg ac fe gwblhaodd radd MSt a DPhil yno hefyd. Bu’n addysgu’r Gymraeg yn y Ganolfan Ieithoedd yn Rhydychen rhwng 2007 a 2008. Wedi blwyddyn yn darlithio Ffrangeg  more »


Byd Bach Gogledd Affrica

17-02-2014
1
h
D
Logo-gog-affrica

Amserlen 00:19 – Cyflwyniad 00:30 – Y Cenhedloedd Unedig a Syria 03:36 – Cwymp awyren yn Algeria 6:01 – Ffrwydrad yng ‘Gymdeithas Teras’ Cairo, yr Aifft


Almaen 4

06-02-2014
1
h
D
Logo-Almaen-edges

Amserlen 00’00   Cyflwyniad: y tri phapur dan sylw 00’55   Dydd Cofio’r Holocost 02’ 01  Cynnig y Gweinidog Amddiffyn ddim yn argyhoeddi 04’12   Cynhadledd Arbennig yr SPD 05’50   Crynodeb o newyddion rhyngwladol y dydd 06’55   Druan â Miley Cyrus 07’40   Chwaraeon: Pencampwriaeth Tennis Agored Awstralia


Eidal 3

06-02-2014
1
h
D
Logo eidal edges

Astudiodd Catrin Cooke Almaeneg ac Eidaleg ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth a graddio yn 2002. Aeth Catrin i astudio ym Mhrifysgol Heinrich Heine, Düsseldorf a hefyd ym Mhrifysgol Padova, ble bu Gallileo y seryddwr enwog yn astudio. Wedi graddio, gwariodd Catrin gyfnod yn gweithio yn niwydiant twristiaeth Veneto, yn Llyn Garda ac yn Lido di Jesolo. more »


Sbaen 4

31-01-2014
1
h
D
Logo-Sbaen-edges

Mae Lleucu yn 34 ac yn dod o ac yn byw yng Nghaerdydd. Graddiodd Lleucu mewn Almaeneg a Sbaeneg o Brifysgol Lerpwl. Fe dreuliodd flwyddyn dramor yn Dusseldorf a Barcelona fel rhan o’i chwrs. Yn dilyn ei chyfnod yn y brifysgol aeth Lleucu i weithio i gwmni cysylltiadau cyhoeddus Cambrenis yng Nghaerdydd. Am y tair more »Byd Bach
Pedwar Ban