Byd Bach Ariannin 2

Byd Bach Ariannin 2

05-12-2013
Logo-Ariannin-edges

Walter BrooksCafodd ei eni yn ninas Comdoro Rivadavia, talaith Chubut, yr Ariannin.

Oherwydd bod rhan o’i deulu’n hanu o Gymru’n wreiddiol, penderfynodd ddysgu’r Gymraeg a daeth i Gymru am y tro cyntaf yn 1999.

Daeth ar ei ail ymweliad â Chymru yn 2002 gyda’r amcan o weithio fel cynorthwy-ydd ymchwil yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, i astudio cymdeithaseg y Gymraeg yn y Wladfa.

Ar ôl i’r prosiect hwnnw orffen, derbyniodd ysgoloriaeth i wneud doethuriaeth ar hanes y wasg Gymraeg ym Mhatagonia.

Mae’n diwtor iaith yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, yn diwtor Cymraeg i oedolion ac yn diwtor Sbaeneg hefyd.

Yn ogystal â’r ochr addysgol, ar hyn o bryd mae’n gweithio fel cydlynydd y Pwyllgor Dathlu 150 mlwyddiant Sefydlu’r Wladfa, sydd yn gyfrifol am drefnu gweithgareddau i gofnodi’r achlysur yn 2015.


Byd Bach
Pedwar Ban