Byd Bach Colombia

Byd Bach Colombia

19-06-2014
Logo-Colombia

llun-TerryCafodd Terence Barry ei eni ym Merthyr Tudful a graddiodd yn y Gymraeg o Brifysgol Abertawe yn 1984.  Cwblhaodd MSc Econ mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2004 ac mae e’n fyfyriwr PhD yn y brifysgol honno ar hyn o bryd, wedi ei noddi gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Bu Terry’n gweithio dramor am tua 15 mlynedd fel tiwtor EFL, yn yr Almaen (1987) Portiwgal (1989-91),China (1992-94), Brasil (1994-1996), Venezuela (1996-1999), Colombia (1999-2003 a 2007-2009), Swdan a De Swdan (2011-2013).  Mae ganddo ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth ryngwladol yn gyffredinol ond yn enwedig De America/Colombia ac Affrica,  a gwleidyddiaeth Cymru.  Mae e hefyd yn adarwr brwd ac yn diddori llawer mewn natur.


Byd Bach
Pedwar Ban