Ffrainc

Ffrainc

21-02-2014
Logo-Ffrainc-edges

Dr-Manon-Mathias-tud-33-(2)

Ganwyd a magwyd Manon Mathias yng Nghaerdydd, a bu’n ddisgybl yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf.  Aeth i Goleg Y Drindod Rhydychen yn 2002 i astudio Ffrangeg ac Almaeneg ac fe gwblhaodd radd MSt a DPhil yno hefyd. Bu’n addysgu’r Gymraeg yn y Ganolfan Ieithoedd yn Rhydychen rhwng 2007 a 2008. Wedi blwyddyn yn darlithio Ffrangeg  yng Ngholeg Caerwrangon, Rhydychen, fe’i hapwyntiwyd yn ddarlithydd Ffrangeg ym Mhrifysgol Bangor yn 2011.  Yno, roedd hi’n gyfrifol am ddatblygu cyrsiau Ffrangeg cyfrwng Cymraeg.  Dechreuodd ar ei swydd fel darlithydd Ffrangeg yn Aberdeen yn yr Alban yn 2013.

 

Amserlen

Cyflwyniad

1.11: Ymweliad yr Arlywydd Hollande â’r UD

1.49: Y CIA yn ysbïo ar Ffrainc

3.07: Ymweliad Hollande â Silicon Valley

5.29: Ymddiswyddiad pennaeth papur newydd Libération

6.54: Straeon ar Brydain

7.09: Refferendwm yr Alban


Byd Bach
Pedwar Ban