Groeg

Groeg

18-03-2013
Logo-greece-edges

Mae’r gyfres ‘Byd Bach’ yn darlledu adroddiadau byr am newyddion y byd.

Yn yr adran hon, cewch glywed crynodeb o’r newyddion drwy lygad rhai o bapurau newydd y byd.

Cliciwch ‘Chwarae Sain’ i wrando yn unig.

Cliciwch ‘Chwarae Fideo’ i wylio’r adroddiad ar ffurf fideo.

Cliciwch ‘Lawrlwytho PDF’ i ddarllen yr adroddiad.

Gwelir amserlen y fideo ar y chwith.

Cofiwch glicio … i gael cymharu geirfa berthnasol mewn tair iaith .

Os ydych chi’n dysgu Almaeneg, Sbaeneg neu Ffrangeg, trowch i’r adran Adnoddau Addysgol a chliciwch i gael yr ymarferion iaith perthnasol. Cofiwch, does dim rhaid gwrando ar y darllediad i roi cynnig ar yr ymarferion iaith!

Os hoffech chi gyfrannu mewn rhyw fodd, cofiwch gysylltu â ni.


Byd Bach
Pedwar Ban