Pedwar Ban 1

Pedwar Ban 1

08-04-2013
PEDWARBAN

PEDWAR BAN 1: RECORDIWYD 28/3/13 YM MHRIFYSGOL ABERTAWE

Dylan Iorwerth a’i westeion sy’n bwrw golwg ar bapurau newyddion Ffrainc, Sbaen a’r Almaen.

Cyflwynydd: Dylan Iorwerth
Cyfranwyr: Dr Sian Edwards, Dr Mererid Hopwood, Mr Aneirin Karadog a Mr Guto Ifan.
Technegydd: Geraint Griffiths, Prifysgol Abertawe.
Cynhyrchydd: Non Vaughan Williams, Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe.

Cliciwch ar y dolenni isod i wrando.

RHAN 1
Cyprus ac ymateb Ewrop

RHAN 2
Cynhadledd Economaidd BRICS: Brasil, Rwsia, India, Tsiena a De’r Affrig
Myfyrwyr, addysg a phrifysgolion

RHAN 3
Priodasau Hoyw

RHAN 4
Siarter Ieithoedd Lleiafrifol
Dathlu’r Pasg a’r Gwanwyn


Byd Bach
Pedwar Ban