Pedwar Ban 2

Pedwar Ban 2

01-05-2013
PEDWARBAN

Pedwar Ban 2: Recordiwyd ar y 30/4/13 ym Mhrifysgol Abertawe.

Ymunwch â Dylan Iorwerth a’i westerion i glywed yr hyn sy’n mynd â’r  sylw yn Yr Eidal, Yr Ariannin, America Ladin, Ffrainc a Phortiwgal yr wythnos hon.

Cyflwynydd: Dylan Iorwerth

Cyfranwyr: Dr Kathryn Jones, Dr Rhianedd Jewell, Dr Geraldine Lublin, Mr Steve Morris: oll o Brifysgol Abertawe

Technegydd: Geraint Griffiths, Prifysgol Abertawe.

Cynhyrchydd: Non Vaughan Williams, Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe.

Cliciwch ar y dolenni isod i wrando.

RHAN 1
Etholiadau a Chlymbleidiau: Yr Eidal, Ffrainc, Portiwgal ac America Ladin

RHAN 2
Yr Economi: Portiwgal, America Ladin, Yr Eidal a Ffrainc

RHAN 3
Gwrthdaro rhwng Bolivia a Chile
Bwyd! Portiwgal

RHAN 4
Rhaglen deledu o’r Eidal
Yr Ariannin – peldroediwr,  Y Pab a brenhiniaeth


Byd Bach
Pedwar Ban