Pedwar Ban 4

Pedwar Ban 4

06-11-2013
PEDWARBAN

Pedwar Ban 4:

Dyddiad recordio: 05.11.13
Cyflwynydd: Dylan Iorwerth
Cyfranwyr: Mererid Hopwood, Myfanwy Jones, Geraldine Lublin, Steve Morris.
Technegydd: Geraint Griffiths, Prifysgol Abertawe.
Cynhyrchydd: Non Vaughan Williams, Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe.

CLIP 1: Yr Economi yn Ewrop a’r Ariannin

CLIP 2: Newyddiadurwyr o Ffrainc, Terfysgaeth ac Ysbïo

CLIP 3: Dygwyl y Meirw


Byd Bach
Pedwar Ban