Pedwar Ban 8

Pedwar Ban 8

03-03-2014
PEDWARBAN

Elin MorseAstudiodd Elin Morse ffilm yn yr European Film College yn Nenmarc a hefyd yn yr Asian Academy of Film and Television yn Delhi Newydd, India. Mae wedi gweithio am gyfnod ar raglenni materion cyfoes y BBC ac ar Radio Cymru, ac yn ddiweddar mae hi wedi bod yn gweithio fel Cynhyrchydd/Cyfarwyddwr ar ei liwt ei hun. Aeth Elin i Indonesia yn 1991 i ddysgu Saesneg gyda V.S.O. Dysgodd yr iaith a buodd yn byw ar ynys Flores (dwyrain Indonesia) am dair blynedd. Dros yr ugain mlynedd diwethaf, mae hi wedi dychwelyd sawl gwaith, ac yn 2007 gwnaeth ffilm o’i phrofiad o ddychwelyd i ynys Flores.

 

 

Cyflwynydd: Dylan Iorwerth
Cyfranwyr: Iolo Cheung, Anna Rolewska, Philippa Ashcroft, Hynek Janousek
Cynhyrchydd: Elin Morse, Adran Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth.

Rhan 1: 

Rhan 2: 

Rhan 3: 

Rhan 4: 


Byd Bach
Pedwar Ban