Quebec/Canada

Quebec/Canada

20-11-2013
Logo-canada-edges

llun-GwennanMae Gwennan Higham yn dod o Gaerdydd yn wreiddiol. Gwnaeth radd israddedig yn Ffrangeg ac Almaeneg a gradd meistr ar gysylltiadau diwylliannol rhwng Cymraeg a’r Almaen ym Mhrifysgol Llundain. Mae hi’n gwneud doethuriaeth yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd ac ar hyn o bryd mae hi’n treulio cyfnod ymchwil ym mhrifysgol Montreal. Mae hi hefyd yn diwtor Cymraeg i Oedolion ac wrthi’n dysgu Gaeleg yr Alban yn ei hamser sbâr.

 

 

 

 

Amserlen

0 – Cyflwyniad

1.27 – Cyd-destun y Siartr

2.25 – Quebec – “Eithriad” Golgedd America

3.19 – O blaid y Siartr

5.04 – Yn erbyn y Siartr

6.39 – Hollti’r Genedl?

 


Byd Bach
Pedwar Ban